CALUN LEBIH BERSIH

 

CALUN LEBIH CEKAP

 

CALUN LEBIH AMANAH

 

ANAK TEMPATAN....

 

BERILMU....BERWAWASAN

 

Thursday, 18 April 2013

Salam perjuangan semua,

Tuan-tuan boleh melihat blog-blog di bawah bagi mendapat maklumat terkini tentang Dr Mazlan dan Permatang Pauh

www.sinarpermatangpauh.blogspot.com
http://mediapermatangpauh.blogspot.com/
http://novandri.blogspot.com/
www.anwaraidc.com

-Admin-

Wednesday, 20 March 2013

Pengajaran Dari Perang Hunain

" Dan ingatlah peperangan  Hunain iaitu kamu menjadi bongkak  kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah  yang banyak tidak memberi faedah  kepada kamu sedikit pun  dan bumi yang luas  terasa sempit  olehmu kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai berai.Kemudian Allah menurunkan  ketenangan  kepada Rasulnya  dan orang-orang yang beriman dan Allah menurunkan  bala tentera yang kamu tiada melihatnya dan Allah  menimpakan bencana  kepada orang-orang kafir   dan demkian  pembalasan kepada orang -orang  kafir "  (al Taubah- 25-26)

Thursday, 14 March 2013

Menuntut Ilmu

 " Katakanlah  lagi kepadanya : Adakah sama orang -orang yang mengetahui ? Sesungguhnya  orang -orang yang dapat mengambil pelajaran  dan peringatan  hanyalah orang -orang yang berakal sempurna"
                                                                   
                                                                                                               (Azzumar  : 9)
 "Allah  meninggikan darjat  orang -orang yang beriman  diantara kamu, dan orang-orang  yang diberi ilmu pengetahuan  agama beberapa darjat. Dan Ingatlah  Allah Maha mengetahui  dan mendalam pengetahuanNYA tentang apa yang kamu lakukan"

                                                                                                              ( Almujadalah : 11)

"Menuntut  Ilmu  adalah kewajipan kepada  setiap muslim "
                                                                                                              ( Ibn Majah)

Tuesday, 12 March 2013

Hidup & Mati Hanya Untuk Islam

 "Wahai orang-orang yang beriman  !!!! Bertaqwala kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa,dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Islam" (Al-Imran :102)


Saturday, 9 March 2013

Kewajipan Menjaga Amanah

 "Setiap kamu adalah pemimpin  dan setiap kamu akan disoal mengenai kepimpinan kamu. Imam adalah pemimpin  dan akan ditanya  mengenai kepimpinannya. Suami adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai  kepimpinannya, Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan disoal tentang kepimpinannya , Orang gaji adalah pemimpin  keatas harta yang diamanahkan kepadanya  dan dia akan ditanya mengenai kepimpinanya. Setiap kamu adalah pemimpin  dan kamu akan ditanya mengenai kepimpinan kamu"
                                                         ( Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

" Wahai orang -orang yang beriman  janganlah kamu khianati (amanah ) Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu  khianati  amanah -amanah kamu  sedangkan kamu mengetahui salahya."
                                                           (Al Anfal: 23)

Friday, 8 March 2013

DR MAZLAN ISMAIL: Islam Cintakan Keamanan & Persaudaraan

DR MAZLAN ISMAIL: Islam Cintakan Keamanan & Persaudaraan:  "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada Tali Allah ( Agama Islam) dan janganlah kamu bercerai berai ; dan  kenanglah nikmat Allah...

Monday, 25 February 2013

DR MAZLAN ISMAIL: Salam Ukhuwah

Salam ukhuwah & selamat datang  ke blog saya,  Dr. Mazlan Ismail.

Blog peribadi  ini adalah  bertujuan sebagai medium perantara antara kita sesama umat Islam dalam membina ukhuwah  Islami bagi memajukan ummah dalam menghadapai cabaran mendatang.  
Firman Allah :“Orang Mukmin lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi pembantu bagi yang lain, mereka menyeru orang berbuat baik dan mengajak manusia menjauhi kemungkaran.” (At Taubah: 71)

Sekian untuk kali ini .  Salam Pengenalan dan Salam Ukhuwah dari saya,

Dr Mazlan Ismail.